Home / Bóng rổ / Góc kỹ thuật

Góc kỹ thuật

Tầm quan trọng của tỷ lệ ném rổ

Tầm quan trọng của tỷ lệ ném rổ

Trong một trận đấu, những đội có tỷ lệ ném rổ cao hơn sẽ giành được lợi thế tốt hơn. Ví dụ một tình huống đã được thống kê rất dễ hiểu. Giả sử lấy 78 điểm làm mục tiêu, thế thì phải cần bao nhiêu cú ném? Chúng ta sẽ …

Read More »